Bookmark and Share           Home.   About Us.   Member.   Site Map.   Complaint.   สมัครงาน.
ค้นหาสินค้า
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
free webpage hit counter
Free Web Counters
    Pump_Srifah
ถังตรวจสอบน้ำมัน << คลิก
ถังตรวจสอบน้ำมัน << คลิก
รหัสสินค้า : SP_SPP10
ชื่อสินค้า : ถังตรวจสอบน้ำมัน << คลิก
รายละเอียด
ทราบได้อย่างไรว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันที่ใช้ซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเที่ยงตรง

          การกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหน้าที่ของ สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน โดยสำนักฯ จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการอยู่เป็นประจำ โดยท่านสามารถสังเกตได้จากสติกเกอร์ตรวจสอบของสำนักฯ ว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งานมีความถูกต้องเที่ยงตรง (ดังรูป) ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าปริมาตรน้ำมันที่จ่ายให้ท่านมีปริมาตรเต็มลิตร การทดสอบปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง ทำโดยการเทียบกับเครื่องตวงมาตรฐานซึ่งจะต้องมีผลการทดสอบที่ถูกต้อง จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการร้อยลวดผูกตะกั่วประทับเครื่องหมายคำรับรองรูปขอบนอกครุฑติดไว้ที่ตัวมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขมาตรวัดฯ ในภายหลัง และทำเครื่องหมายคำรับรองไว้ที่แผ่นป้ายที่แสดงเลขลำดับประจำเครื่อง

ลวดผูกตะกั่วประทับเครื่องหมายคำรับรอง

 ลวดผูกตะกั่วประทับเครื่องหมายคำรับรอง
  สติกเกอร์ตรวจสอบ
สติกเกอร์ตรวจสอบ

          นอกจากตรวจความเที่ยงตรงของมาตรวัดฯ แล้วสำนักฯจะทำการตรวจอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ มาตรวัดฯ ที่มีผลให้มาตรวัดฯ ทำงานถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
           1. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้อากาศที่ปะปนอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงไหลผ่านเข้าไปในมาตรวัดฯ 
           2. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลย้อนกลับสู่มาตรวัดฯ 
           3. ตรวจการปรับค่าตัวเลขเป็นศูนย์ 
           4. ตรวจการทำงานของส่วนแสดงค่า ราคาลิตรละ จำนวนปริมาตร และจำนวนเงิน 
           5. ตรวจกลไกหยุดการส่งจ่าย 

          และ หากท่านพบเห็น หรือมีข้อสงสัยว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ใช้งานไม่ถูกต้องเที่ยงตรง โปรดแจ้งสายด่วน 1569 สำนักฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบให้ท่าน 

อ้างอิงโดย : สำนักงานกลางชั่งตวงวัด


กลุ่มกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค > พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 >

พรบ.ชั่งตวงวัด